AP soft je súkromná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou. Medzi našich zákazníkov patria firmy zo Švajčiarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska. Ponúkame im:

  • vysoko kvalifikované tímy pre vývoj softvéru
  • komplexné a na mieru šité softvérové riešenia

Vytváranie vzájomnej dôvery so zákazníkom považujeme za kľúčový faktor úspešnej spolupráce. Počas viac ako 18 ročnej existencie sa zákazníci presvedčili o našej spoľahlivosti a profesionalite. Pracovali sme na projektoch v nasledujúcich odvetviach:

  • logistika
  • vzdelávanie
  • poisťovníctvo
  • zdravotníctvo
  • bankovníctvo
  • výrobný priemysel

Viac ako 25 vysokoškolsky vzdelaných špecialistov so znalosťami v oblastiach analýzy, návrhu, implementácie a testovania informačných systémov sú zárukou úspešnej a efektívnej spolupráce. Sídlo firmy je v Trenčíne.

Viac na www.apsoft.sk