AP soft rešpektuje vaše právo na súkromie. Preto na našich webových stránkach dodržujeme zásady ochrany súkromia z hľadiska ochrany vašich osobných údajov. Nepreberáme ale zodpovednosť za obsah a dodržovanie týchto zásad na webových stránkach na ktoré odkazujeme. Odkazy na iné webové stránky nie sú skryté a sú označené tak aby bolo zrejmé, že sa jedná o externé odkazy.

AP soft nezhromažďuje žiadne vaše osobné údaje. Výnimkou sú údaje ku ktorým ste dali preukázateľný súhlas na ich uchovanie. Príkladom je vaša e-mailová adresa alebo telefónne číslo v kontaktných formulároch, kde je zrejmý súhlas s ich použitím. Žiadne informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto stránok nebudú sprístupnené tretej strane.

Pre účely štatistického vyhodnocovania návštevnosti webových stránok sú sledované IP adresy, z ktorých používateľ na stránky pristupuje. IP adresa je uchovania len nevyhnutnú dobu, pokiaľ nie je určená približná geografická poloha. Naše stránky používajú vlastné cookies za účelom získania anonymných informácií o používateľoch pomocou služby Google Analytics.

Prevádzkovateľ našej internetovej prezentácie zaznamenáva technické údaje o návštevníkoch jednotlivých stránok na vlastnú zodpovednosť. Tieto údaje nesmie sprístupniť, pokiaľ mu sprístupnenie neukladá zákon.